Wat is neutrois?

Wat is neutrois?

Neutrois is een non-binaire genderidentiteit die vaak geassocieerd wordt met ‘nihil’, ‘neutraal’ of ‘nul-gender’. Elke persoon ervaart neutrois anders, het is daarom een overkoepelende term. Neutrois heeft veel overeenkomsten met agender – mensen die zichzelf…

Wat is quadgender?

Wat is quadgender?

Quadgender is een genderidentiteit die letterlijk vertaald kan worden als ‘vier geslachten’ of ‘viervoudig geslacht’. Quadgender-mensen ervaren precies vier genderidentiteiten, gelijktijdig of tussen hen in. Deze vier genderidentiteiten kunnen mannelijk, vrouwelijk en/of niet-binaire identiteiten zijn….

Wat is quintgender?

Wat is quintgender?

Quintgender is een genderidentiteit die letterlijk vertaald kan worden als ‘vijf geslachten’ of ‘vijfvoudig geslacht’. Quintgender-mensen ervaren precies vijf genderidentiteiten, gelijktijdig of tussen hen in. Deze vijf genderidentiteiten kunnen mannelijk, vrouwelijk en/of alle niet-binaire identiteiten…

Wat is xenogender?

Wat is xenogender?

Xenogender is een overkoepelende term voor non-binaire genderidentiteiten die genderidentiteiten beschrijft die niet passen binnen de termen mannelijkheid, vrouwelijkheid, androgynie, neutraliteit, agenriteit en outheriniteit. Xenogenders kunnen het beste beschreven worden door hoe ze zich verhouden…

Wat is trigender?

Wat is trigender?

Trigender is een genderidentiteit die letterlijk vertaald kan worden als ‘drie geslachten’ of ‘drievoudig geslacht’. Trigender-mensen ervaren precies drie genderidentiteiten, gelijktijdig of afwisselend. Deze drie genderidentiteiten kunnen mannelijk, vrouwelijk en/of niet-binaire identiteiten zijn. Multigender of…

End of content

End of content