Wat is conversietherapie?

Wat is conversietherapie?

Conversietherapie – ook wel bekend als homogenezingstherapie – is een pseudowetenschappelijke praktijk met als doel het veranderen van de seksuele geaardheid.

Bij deze therapie wordt dus geprobeerd om een homo, lesbisch of biseksueel persoon te veranderen in een heteroseksueel. Hiervoor worden verschillende fysieke, spirituele of psychologische interventies gebruikt. Er is geen bewijs voor de werking van deze therapieën, en verschillende medische instellingen hebben gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen van conversietherapie.

Hoe werkt conversietherapie?

Tijdens conversietherapie worden verschillende interventies gebruikt. De keuze in interventies verschillen per aanbieder van de therapieën. De meest gebruikte interventies zijn:

  • Gedragstherapie. Hierbij leert de cliënt negatieve prikkels te associëren met homo-erotische afbeeldingen. Positieve prikkels worden juist gekoppeld aan hetero-erotische afbeeldingen. Bij negatieve prikkels kun je denken aan bijvoorbeeld elektrische schokken.
  • Religieuze methoden. Deze methode is – zoals de naam al aangeeft – religieus gemotiveerd en is daardoor in streng religieuze kringen populair. De gedachte achter deze methode is dat de seksuele geaardheid aangepast kan worden door het geloof.
  • Ex-homogroepen. In deze groepen ondersteunen ex-homoseksuelen elkaar bij het onderdrukken van homoseksuele gevoelens.

In Nederland is conversietherapie vooral populair in streng orthodoxe geloofsgemeenschappen, waarin homoseksualiteit over het algemeen niet wordt geaccepteerd.

Lees verder na dit blok

Lesbisch interview: Corrie (61)

“Omdat ik heel gelovig was kwam ik uit bij Different van Stichting Tot Heil Des Volks, conversie therapie. Hier ben ik een paar jaar geweest om mijn huwelijk te redden.

Op een gegeven moment ging het niet goed; ik raakte mezelf zo erg kwijt. Door de therapie ging ik leven zoals de maatschappij of de Christelijke wereld van je verwacht. Je gaat steeds verder van jezelf afstaan. Uiteindelijk kwam ik in een depressie en burn-out. Ook mijn man werd hier niet gelukkig van.”

Waar komt conversietherapie vandaan?

Conversietherapie bestaat al honderden jaren. Door verschillende psychologen werd in de 19e en 20e eeuw gedacht dat homoseksualiteit voortkwam uit een geblokkeerde ontwikkeling of ‘fobische vermijding van heteroseksualiteit’.

Hoewel homoseksualiteit sinds 1973 door de American Psychriatic Association niet meer wordt vermeld als stoornis, bleven er groepen mensen beweren dat homoseksualiteit kan worden veranderd. In verschillende groepen, zoals verschillende geloofsgemeenschappen, is de conversietherapie dan ook blijven hangen.

Schade

Conversietherapieën kunnen vreselijke gevolgen hebben voor de personen die het hebben gevolgd. Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat bijna alle ervaringsdeskundigen kampen met psychische en seksuele klachten.

Een kleine minderheid van de deelnemers van het onderzoek geven aan een verandering van seksuele geaardheid te hebben ervaren. Het grootste deel van de participanten geeft echter aan dat de therapie niet heeft gezorgd voor een (blijvende) verandering.

Uit het onderzoek bleek tevens dat mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens vaak zelf op zoek gaan naar hulp. Al snel komen deze mensen uit bij conversietherapie. Pas achteraf ontstaat vaak het besef van de schade die de therapie ze heeft toegebracht.

Legaal

Vanwege de bovengenoemde schadelijkheid van de therapieën, is conversietherapie in veel landen al verboden. In Nederland is conversietherapie momenteel nog wel legaal en zijn er zo’n vijftien aanbieders van conversietherapie. Dit zijn echter alleen de aanbieders die in beeld zijn gekomen. In werkelijkheid kan het aantal aanbieders een stuk hoger liggen. 

De Nederlandse Tweede Kamer is inmiddels wel bezig met een verbod op deze vorm van therapie. In februari 2022 dienden verschillende partijen een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversietherapie. Deze partijen hebben samen een kamermeerderheid.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven. Ik sta naast je in je zoektocht naar je gevoelens.

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 vrouwen mogen begeleiden met allerlei vraagstukken rondom geaardheid.

Gratis
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring gratis met je te delen. Dat doe ik door middel van:

Volg je mij al op Instagram?

Via mijn Instagram deel ik dagelijks waardevolle tips en stories om je te inspireren!