Algemene voorwaarden

Consulten en coaching trajecten

Aanmelden

 1. Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Na het maken van een afspraak ontvang je mail met hierin instructies over het consult.

Consulten

 • Ontvangen informatie tijdens de consulten of gedurende de coaching mag niet zonder toestemming van Vrouw uit de kast op welke manier dan ook worden overgenomen, gekopieerd of verspreid. De informatie ontvangen tijdens de consulten of gedurende de coaching is alleen voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken in eigen (coaching)praktijk.
 • Het gebruik van de informatie gegeven tijdens de consulten of gedurende de coaching geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. Vrouw uit de kast, noch Diana Arkeveld, noch medewerkers, noch de locatie waar de coaching gegeven wordt, is niet aansprakelijk voor het verkeerd uitvoeren van de adviezen, oefeningen of het onjuist toepassen van de informatie of de hieruit voortvloeiende negatieve gevolgen.
 • Tijdens de coaching mogen er geen foto of video opnamen gemaakt worden.


Betaling

 • Na het maken van de afspraak ontvang je een betaalverzoek voor de betaling. We vragen je deze binnen 48 uur te betalen anders vervalt de geplande afspraak.

Coaching traject

 • Wanneer men een coaching traject afneemt staat hier een bepaalde tijdsduur voor. De tijdsduur staat vermeld op de factuur. Na deze periode heeft de cliënt geen recht meer op nog openstaande consulten.

Afmelden

 • Consulten kunnen tot 48 uur voor aanvang worden verzet of geannuleerd, je ontvang dan het betaalde bedrag terug minus € 25,- administratie kosten. Wanneer men binnen 48 uur voor aanvang van het consult deze wilt annuleren of verzetten is restitutie niet mogelijk.

Workshops, thema- en ontmoetingsdagen.

Aanmelden

Annuleren

 1. Annuleren van een thema- of ontmoetingsdag kan kosteloos tot uiterlijk 42 dagen voor de aanvangsdatum. Indien je de bevestigingsmail en factuur reeds ontvangen hebt, wordt er 
  € 25,- administratiekosten in rekening gebracht voor de annulering.
 2. Wanneer je tussen de 41 en 21 dagen voor de aanvangsdatum van een thema- of ontmoetingsdag wilt annuleren, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 3. Indien je binnen 20 dagen voor de aanvangsdatum wilt annuleren is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk.
 4. Indien er niet voldoende aanmeldingen voor een workshop, thema- of ontmoetingsdag zijn kan deze door Vrouw uit de kast geannuleerd worden. Je wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum geïnformeerd. Je ontvangt de betaalde gelden retour.

Deelname

 1. Ontvangen informatie tijdens de thema- of ontmoetingsdag mag niet zonder toestemming van Vrouw uit de kast op welke manier dan ook worden overgenomen, gekopieerd of verspreid. De informatie ontvangen tijdens de thema- of ontmoetingsdag is alleen voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken in eigen coachpraktijk.
 2. Het gebruik van de informatie gegeven tijdens de thema- of ontmoetingsdag geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. Vrouw uit de kast, noch Diana Arkeveld, noch de trainers, noch de locatie waar de thema- of ontmoetingsdag gegeven wordt, is niet aansprakelijk voor het verkeerd uitvoeren van de oefeningen of het onjuist toepassen van de informatie of de hieruit voortvloeiende negatieve gevolgen.
 3. Tijdens de thema- of ontmoetingsdagen mogen er geen foto of video opnamen gemaakt worden om de veiligheid van de deelnemers te kunnen garanderen.

Corona

 1. Tijdens de thema- en ontmoetingsdagen worden alle coronamaatregelen gehanteerd die zijn voorgeschreven door het RIVM.
 2. Wanneer jij je wilt afmelden voor een thema- of ontmoetingsdag gelden de annuleringstermijnen genoemd in het kopje annuleren in deze algemene voorwaarden, ook wanneer (besmetting met) Corona een reden van afmelding is.
 3. Wanneer de docent of gever van de workshop, thema- of ontmoetingsdag niet aanwezig kan zijn door besmetting met Corona wordt er een nieuwe datum gepland of kan de deelnemer haar betaalden gelden 100% retour ontvangen.