Wat is xenogender?

Wat is xenogender?

Xenogender is een overkoepelende term voor non-binaire genderidentiteiten die genderidentiteiten beschrijft die niet passen binnen de termen mannelijkheid, vrouwelijkheid, androgynie, neutraliteit, agenriteit en outheriniteit.

Xenogenders kunnen het beste beschreven worden door hoe ze zich verhouden tot dingen die niet met sekse of gender te maken hebben, zoals planten, dieren, dingen of begrippen. Soms wordt het omschreven als elk gender dat ‘niet door menselijke begripsvorming van gender te bevatten is’.

Xenogenders hebben in de meeste gevallen een sterk besef van hoe hun gender aanvoelt, maar kunnen dit niet in woorden uitdrukken. Dit wordt een lexicale kloof genoemd. Xenogenders beschrijven hun gender dan vaak via metaforen. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat hun gender lijkt op, eigenschappen deelt met of beïnvloed wordt door iets anders.

In welke categorie vallen xenogenders?

Bij de beschrijving van xenogenders vallen ze vaak in één van de volgende categorieën:

Naamwoorden en Archetypen

In plaats van te zeggen hoe een gender zich verhoudt tot vrouwelijkheid of mannelijkheid, wordt gezegd dat het gender lijkt op een denkbeeldig wezen, een soort dier, een abstract concept, een deel van de natuur of een symbool. Genders die in deze categorie vallen worden noungenders genoemd.

Esthetiek en Synaesthetische Waarnemingen

Een noungender valt in deze categorie als het beschreven wordt aan de hand van dingen als grootte, textuur, tijd, vorm, licht, geluid of andere kenmerken die zintuiglijk zijn. ze overlappen vaak met noungenders, maar worden aesthetigenders genoemd.

Neurotypen

Wanneer het neurotype of de neurotypen van een neurodivergent persoon een onlosmakelijk deel is/zijn van hun genderidentiteit. Deze genders zijn exclusief voor mensen van het neurotype (de neurotypen) die ermee verbonden zijn. Deze xenogenders worden neurogenders genoemd. Andere categorieën van xenogenders zijn situaties, niet menselijke identiteit (Kintypes) of zichzelf.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven. Ik sta naast je in je zoektocht naar je gevoelens.

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 vrouwen mogen begeleiden met allerlei vraagstukken rondom geaardheid.

Gratis
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring gratis met je te delen. Dat doe ik door middel van:

Volg je mij al op Instagram?

Via mijn Instagram deel ik dagelijks waardevolle tips en stories om je te inspireren!