Wat is polygender?

Wat is polygender?

Polygender is een multi gender term. Het geeft aan dat iemand veel genderidentiteiten ervaart. Multi gender is een parapluterm en valt onder transgender en non-binair. De term multi gender kan als een op zichzelf staande genderidentiteit gebruikt worden, maar ook als overkoepelende term voor andere identiteiten, zoals:

Genderidentiteiten kunnen door multi gender mensen tegelijk ervaren worden, dit maakt ze kymenisch. Het kan ook zo zijn dat hun genderidentiteit in de loop van de tijd verandert, ze zijn dan genderfluïde. Multiflux wil zeggen dat iemand schommelingen ervaart in de intensiteit van die genders. De ervaren genders kunnen vrouwelijk, mannelijk of non-binair zijn.

Polygender

In 1995 werd polygender voor het eerst omschreven als het hebben van ‘kenmerken van meerdere genders, waarbij het concept van slechts twee genders opzettelijk weerlegd wordt’. Sphere was een transgender gemeenschap op internet, waar de term polygender in 1998 werd gebruikt als een overkoepelende term voor trans personen van wie de genders buiten het binaire vielen.

De polygender vlag werd door een onbekende gebruiker gemaakt vóór juli 2015. Blauw en roze staan voor respectievelijk mannelijkheid en vrouwelijkheid, en voor wie zich gedeeltelijk mannelijk/vrouwelijk voelt. Geel is voor genders buiten het binaire. Zwart is voor wie zich gedeeltelijk agender voelt. Grijs is voor degenen wier genders veranderen of schommelen.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven. Ik sta naast je in je zoektocht naar je gevoelens.

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 vrouwen mogen begeleiden met allerlei vraagstukken rondom geaardheid.

Gratis
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring gratis met je te delen. Dat doe ik door middel van:

Volg je mij al op Instagram?

Via mijn Instagram deel ik dagelijks waardevolle tips en stories om je te inspireren!