Wat is heteronormatief?

Wat is heteronormatief?

Heteronormatief wordt ook wel hetero centrisme of heteronormaliteit genoemd en is de aanname, de overtuiging of het idee dat heteroseksualiteit de natuurlijke toestand of de standaard is van de mens.

Volgens deze norm zijn er twee tegenover elkaar staande en complementaire gedachten met hun eigen sociale rollen; mannen bezitten enkel mannelijkheid en vrouwen enkel vrouwelijkheid. Van deze rollen maakt seksuele geaardheid onderdeel uit.

De verwachting dat mannen op vrouwen vallen en vrouwen op mannen is heteronormatief. In deze context worden andere geaardheden als afwijkend gezien.

Wat zijn de gevolgen van heteronormativiteit?

Het gaat er bij heteronormativiteit niet om dat heteroseksualiteit de norm is als seksualiteit, maar het gaat erom dat heteroseksualiteit genormaliseerd wordt in de maatschappij en dat van mensen wordt verwacht dat ze voldoen aan een heteroseksueel ideaalbeeld. Dit komt op allerlei vlakken in de maatschappij voor; in scholing, in de media, in de opvoeding en in de wetgeving.

Heteronormatief houdt dus is dat heteroseksueel voor de maatschappij het ideaal vormt en dat de maatschappij wordt gemodelleerd naar dit ideaal. Niet heteronormatieve gedragingen worden hierdoor als afwijkend van het ideaal gezien. Het gevolg hiervan is dat mensen hierom gediscrimineerd worden, maar ook gehospitaliseerd en gecriminaliseerd.

Voorbeelden van heteronormativiteit

De term heteronormatief heeft niet specifiek betrekking op één seksuele voorkeur. Ook mensen die niet hetero zijn kunnen heteronormatief zijn.

Het uit zich op verschillende manieren via sociale concepten, ideeën en gedragingen, zoals:

  • Het idee dat een man geen jurk kan dragen of kan zorgen voor kinderen.
  • Het idee dat seks enkel een penis die een vagina penetreert betreft, of gericht is op voortplanting.
  • Het idee dat een huwelijk alleen kan gesloten worden tussen een man en een vrouw.
  • Affectie tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt daarentegen afgekeurd of als opdringerig beschouwd.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven. Ik sta naast je in je zoektocht naar je gevoelens.

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 vrouwen mogen begeleiden met allerlei vraagstukken rondom geaardheid.

Gratis
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring gratis met je te delen. Dat doe ik door middel van:

Volg je mij al op Instagram?

Via mijn Instagram deel ik dagelijks waardevolle tips en stories om je te inspireren!