Wat is diversiteit

Wat is diversiteit?

Diversiteit is een term die op veel verschillende gebieden gebruikt wordt. Zo bestaat er diversiteit op gebied van natuur, maar diversiteit is ook een term die gebruikt wordt om de verschillen tussen individuen en groepen mensen te kunnen duiden.

Je kunt de term dan ook zien als de positieve tegenpool van discriminatie. Bij discriminatie worden verschillen tussen mensen negatief benadrukt. Diversiteit geeft juist aan dat we dankzij onze verschillen, zoals ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie en opleiding anders zijn en daarom onze eigen kwaliteiten hebben.

Je kunt culturele diversiteit zien als een verscheidenheid aan culturen op een bepaalde plek, zoals een bedrijf, stad of land. Het standpunt wordt hierbij ingenomen dat er gelijkwaardigheid bestaat tussen ieder individu ondanks etnische afkomst, ras, godsdienst of seksuele geaardheid.

Culturele diversiteit is moeilijk te meten. Meestal wordt het gemeten op basis van verschillende talen die gesproken worden, maar dit aantal neemt af ondanks duidelijke culturele verschillen.

Het belang van diversiteit

Het hebben van diversiteit in een gemeenschap of bedrijf kan heel belangrijk zijn, zeker als dit een positieve en veilige omgeving is. Mensen leren elkaar dan veel beter kennen en accepteren.

Er ontstaat tolerantie en onderling begrip waardoor mensen elkaars verschillen meer gaan waarderen. Als diversiteit op de juiste manier wordt toegepast en gewaardeerd, dan zal ieder individu zich meer durven tonen waardoor een sterke gemeenschap zal ontstaan.

Belangrijk hierin is het herkennen en erkennen van elkaars verschillen. Ieder mens heeft zijn eigen ideeën, ervaringen en culturele verschillen. De kracht die diversiteit kan hebben kan alleen worden ingezet als deze verschillen worden erkend, gerespecteerd en gewaardeerd. Dan zullen de voordelen van diversiteit worden benut.

Diversiteit kun je zien als een combinatie van onze verschillen waardoor onze kijk op de wereld gevormd wordt. Diversiteit gaat om het herkennen, respecteren en waarderen van verschillen op basis van afkomst, geslacht, leeftijd, religie, handicap en seksuele geaardheid.

Je leest een artikel uit de kennisbank van Vrouw uit de Kast. Vrouw uit de Kast is er voor vrouwen die twijfelen over hun geaardheid of lesbische vrouwen die vastlopen in hun leven. Ik sta naast je in je zoektocht naar je gevoelens.

In de afgelopen jaren heb ik meer dan 500 vrouwen mogen begeleiden met allerlei vraagstukken rondom geaardheid.

Gratis
Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring gratis met je te delen. Dat doe ik door middel van:

Volg je mij al op Instagram?

Via mijn Instagram deel ik dagelijks waardevolle tips en stories om je te inspireren!