Vergoedingen & beroepscode

Vergoedingen

Diana Arkeveld is aangesloten bij de beroeps- en belangenorganisatie Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT). Hierdoor kan de coaching deels vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. De vergoeding kan plaats vinden onder de volgende prestatiecode: Prestatiecode 24505 ‘Behandeling (kinder) coaching’. Vraag altijd eerste goed na bij je verzekering of de coaching vergoed wordt vanuit jouw zorgverzekeraar en pakket.

Meer informatie over de prestatiecodes kun je hier vinden op. Diana Arkeveld is niet verantwoordelijk voor het vergoedingsbeleid van zorgverzekeringsmaatschappijen en niet aansprakelijk wanneer een behandeling niet wordt vergoed.

CAT Vergoedingen

Klachten & Beroepscode

Diana Arkeveld valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik hier.  Diana Arkeveld werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie over deze beroepscode klik hier